GMU
Adrianna Iwanicka, Anna Rajewska, Estera Welchar, Franciszek Rzepka